Gerealiseerde projecten

Hieronder vindt u een greep uit de gerealiseerde projecten.

2022

Presentatie scherm Tollekamp

In 2022 is een bijdrage verleend aan de Tollekamp voor de aanschaf van een presentatie scherm. Het scherm wordt gebruikt voor diverse activiteiten voor bewoners en buurtbewoners en door allerlei organisaties zoals de Zonneboem en de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen.  

Schilderij van Goyen

Stadsmuseum Rhenen heeft Jan van Goyens ‘Gezicht op Rhenen’ uit 1649 weten te verwerven uit een Berlijnse privécollectie. Het jonge museum krijgt hiermee voorgoed Van Goyens mooiste schilderij van Rhenen in huis, aldus experts. De tijd is nu voorbij dat je naar een museum in het buitenland moest om een Van Goyen van deze stad te zien. Mondriaan Fonds, Vereniging Rembrandt, Stichting het Voormalig Gast- en Weeshuis en de Rhenense gemeenschap hebben forse bijdragen gedaan.  

2021

Onky Donky dagen

Stichting Onky Donky zet zich in voor kinderen van 3 t/m 12 jaar, die beperkt worden in het kind zijn. Denk hierbij aan kinderen met een problematische gezinssituatie, kinderen die langdurig ziek zijn, een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben maar bijvoorbeeld ook kinderen die speciaal onderwijs volgen of onder de armoedegrens leven. Voor al deze kinderen organiseert Onky Donky een onvergetelijke dag in het Onky Donky huis, gevestigd in Ouwehands Dierenpark. Een dag waarbij zij even helemaal kind kunnen en mogen zijn, waar zij zorgeloos kunnen spelen, genieten, lachen en onvergetelijke herinneringen...
Read More

2020

Restauratie schilderij ‘Gezicht op de Rijnpoort te Rhenen’

Meesterstuk te zien in expo ‘Het Raadsel van de Rijnpoort’ Stadsmuseum Rhenen, 31 oktober 2020 tot en met 27 februari 2021 (wordt verlengd tot de zomer van 2021) Vanaf 31 oktober 2020 is in Stadsmuseum Rhenen te zien: ‘Het Raadsel van de Rijnpoort. Een meesterwerk ontrafeld’. In deze expositie staat het schilderij ‘Gezicht op de Rijnpoort te Rhenen’ van J.F. Christ centraal. Dat kreeg het museum in de zomer van 2020 in bruikleen van de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Rhenen. Tijdens de expositie wordt het schilderij gerestaureerd. Dit is mogelijk...
Read More

Nieuwe stelling Binnenmolen Rhenen

De stelling van De Binnenmolen verkeerde in slechte staat. De dekplanken van de stelling, maar ook een groot deel van de constructieve onderdelen – met name de liggers en de stellingschoren – waren aangetast door bruinrotzwam. In de voorgaande jaren is veel onderhoud aan de stelling uitgevoerd en zijn de slechte planken steeds vervangen. Maar toen (in 2018) bleek dat de zwam alom aanwezig was, ook in constructieve onderdelen, was dat het teken dat de stelling zijn langste tijd had gehad. De veiligheid van de Binnenmolen, de molenaar en de...
Read More

2019

Boekuitgave: Op weg in Rhenen

Er liggen in Rhenen, Elst en Achterberg meer dan 300 wegen, lanen en straten. Zij verbinden de inwoners in deze uitgestrekte gemeente. Sommige van deze straten en pleinen zijn vele honderden jaren oud. Hun namen komen voor in akten en documenten die meer dan 500 jaar geleden werden opgesteld. Andere oude namen zijn inmiddels verdwenen. Het pad, de weg of het steegje ligt er nog steeds, maar kennen wij inmiddels onder een andere naam. Weer andere straten liggen er nog maar kort. Op voorstel van de Straatnamencommissie en na goedkeuring...
Read More

2018

Muziekvereniging Ons Genoegen

In 2018 is een bijdrage verleend aan muziekvereniging Ons Genoegen voor haar 150-jarig jubileum. Op 17 februari 2018 bestond Muziekvereniging Ons Genoegen Rhenen 150 jaar. Mede dankzij bijdragen van fondsen op lokaal, provinciaal en landelijk niveau, heeft de vereniging dit jubileum in 2018 groots kunnen vieren met vier bijzondere, diverse en artistiek hoogwaardige concerten. Het 150-jarig jubileum moest natuurlijk een feestje worden en dat is zeker gelukt! Bijna alle concerten waren uitverkocht en we kregen zeer enthousiaste reacties van het publiek. De muzikanten hebben daarnaast ook veel geleerd en diverse nieuwe...
Read More

Werkgroep Virtueel Rhenen

Werkgroep Virtueel Rhenen …. maakt van historische illusie een virtuele werkelijkheid In 2018 heeft de werkgroep Virtueel Rhenen, onderdeel van de Historische Vereniging, een bijdrage ontvangen voor het maken van een reconstructie van de stad rond 1700 waar je straks een wandeling kunt maken. Zo’n veertien jaar geleden is de werkgroep begonnen om Rhenen tussen 1650 en 1750 tot leven te brengen. Stad komt tot leven Nu nog op het beeldscherm van een computer, straks via een VR bril, komt de oude stad tot leven. Je wandelt door de oude...
Read More

Gedachteniskerk Rhenen

In 2018 is een bijdrage verleend aan de Gedachteniskerk voor de aanschaf van verduisteringsgordijnen zodat de kerk voor de uitvoering van meerdere (culturele) activiteiten geschikt zal zijn.

2017

Vereniging 8 RI – 1940 Dodenherdenking

In 2017 is een eenmalige bijdrage verleend aan de vereniging 8 RI – 1940 voor de organisatie van de dodenherdenking op Tweede Pinksterdag op de erebegraafplaats de Grebbeberg.

Scouting Rhenen

In 2017 is een bijdrage verleend aan Scouting Rhenen voor de inrichting van een nieuwe keuken.

Kleurrijk Rhenen

In 2017 is een bijdrage verleend voor de organisatie van het festival Kleurrijk Rhenen, bedoeld om inwoners van Rhenen met een Nederlandse en een niet-Nederlandse achtergrond samen te brengen in een ontspannen en vrolijke sfeer.

Stichting Het Oude Raadhuis

In 2017 is een bijdrage verleend aan de stichting Het Oude Raadhuis voor de inrichting van het Stadsmuseum Rhenen.

Cuneraschool

In 2017 is een bijdrage verleend aan de Cuneraschool voor het samenstellen van een boek over de geschiedenis van het Katholieke onderwijs in Rhenen.

Ondernemers winkelcentrum Rhenen-Hoog

In 2017 is een bijdrage verleend aan de ondernemers van winkelcentrum Rhenen-Hoog aan de Valleiweg voor de organisatie van een evenement zodat het winkelcentrum aantrekkelijker wordt voor de inwoners van Rhenen en voor nieuwe ondernemers.

Stichting Vrouwendag

In 2017 is een bijdrage verleend aan de Stichting Vrouwendag voor uitvoering van het project “Kleurrijk Kookboek”. In dit project hebben mensen uit Rhenen met verschillende culturele achtergronden samengewerkt aan het maken van een kookboek.

Cuneradag

In 2017 heeft de Stichting Cuneradag een bijdrage ontvangen voor de organisatie van dit jaarlijks terugkerend evenement vol sport, spel kunst en cultuur voor en door inwoners van Rhenen.

Stichting De Blauwe Bever

In 2017 is een bijdrage verleend aan stichting De Blauwe Bever voor de doorstart van de safariboot De Blauwe Bever.

Muziekvereniging Ons Genoegen

In 2017 is een bijdrage verleend aan muziekvereniging Ons Genoegen voor de uitvoering van het project “150 jaar jong”, waarbij in 2018 vier bijzondere concerten voor de inwoners van Rhenen zullen worden uitgevoerd.

Muziekvereniging Ons Genoegen

In 2017 is een bijdrage verleend aan muziekvereniging Ons Genoegen voor de aanschaf van muziekinstrumenten voor de uitvoering van het project Klasse(n)orkest. Hierdoor konden honderden kinderen in Rhenen kennis maken met muziek in het kader van de landelijke regeling “Impuls muziekonderwijs”.

Activiteiten rondom het Lutherjaar

De projectgroep Lutherjaar heeft in 2017 een bijdrage ontvangen voor het uitvoeren van drie niet-kerkelijke activiteiten in het kader van de herdenking van 500 jaar Hervorming. Het ging hierbij om de organisatie van een tentoonstelling in de Cunerakerk over 7 thema’s van de hervorming in Rhenen en om de presentatie van een publicatie over enkele thema’s uit de tentoonstelling. Daarnaast ging het om de organisatie van een postmoderne rijndevotie-(fiets)tocht Rhenen-Renkum-Wageningen.

2016

Muziekvereniging Ons Genoegen

In 2016 is een bijdrage verleend aan muziekvereniging Ons genoegen voor het uitvoeren van de Carmina Burana in samenwerking met het Gelderse Opera en Operettegezelschap op 5 november 2016 in de Cunerakerk.

Zideris

In 2016 is een bijdrage verleend aan een Commissie van Zideris voor de organisatie van de kersttocht.

Cuneradag

In 2016 heeft de Stichting Cuneradag een bijdrage ontvangen voor de organisatie van dit jaarlijks terugkerend evenement vol sport, spel kunst en cultuur voor en door inwoners van Rhenen.

Klassiek aan de Rijn

In 2016 is een bijdrage verleend voor de uitvoering van de Mattäus Passion door Bachkoor Holland.

Battle of the Talents

In 2016 heeft de werkgroep Battle of the Talents een bijdrage ontvangen voor de organisatie van dit evenement met als doel om de jeugd tussen de 13 en 20 jaar meer culturele binding te geven met Rhenen.

Tentoonstellingsteam Museum Het Rondeel

In 2016 heeft het tentoonstellingsteam van het Museum Het Rondeel een bijdrage gekregen voor de opening van een expositie en het samenstellen van een catalogus “De Keuze van de Raad”.  

Stichting Tsjernobyl kinderen Elst

In 2016 is een bijdrage verleend aan de st. Tsjernobyl kinderen Elst voor het organiseren van een gezondheidsstage voor een groep kinderen uit Tsjernobyl. De kinderen ervaren in hun eigen omgeving nog dagelijks de gevolgen van de ramp met de kerncentrale in 1986. Door de stage werd getracht om de lichamelijke en geestelijke toestand van de kinderen te bevorderen.

De Vlam

In 2016 is een bijdrage verleend aan De Vlam voor het samenstellen van een jubileumboek “100 jaar Vrijzinnigen in Rhenen”.

Klassiek aan de Rijn

In 2016 heeft het bestuur van Klassiek aan de Rijn een financiële ondersteuning ontvangen voor de aanschaf van een nieuwe vleugel. Hierdoor werd het beter mogelijk om lunchconcerten te organiseren in de Cunerakerk en deze ook te verbreden met ander samengestelde ensembles. Het cultureel aanbod en de toeristische functie van Rhenen is door de aanschaf van de vleugel versterkt.

Vereniging Vrijwillige Brandweer

In 2016 is een bijdrage verleend aan de Verenging Vrijwillige Brandweer Rhenen 1924 voor de restauratie van een antiek brandweer handpomp uit 1893 en een oldtimer brandweerauto uit 1939.