Project

Gerealiseerde projecten

Ondernemers winkelcentrum Rhenen-Hoog

In 2017 is een bijdrage verleend aan de ondernemers van winkelcentrum Rhenen-Hoog aan de Valleiweg voor de organisatie van een evenement zodat het winkelcentrum aantrekkelijker wordt voor de inwoners van Rhenen en voor nieuwe ondernemers.