Project

Gerealiseerde projecten

Activiteiten rondom het Lutherjaar

De projectgroep Lutherjaar heeft in 2017 een bijdrage ontvangen voor het uitvoeren van drie niet-kerkelijke activiteiten in het kader van de herdenking van 500 jaar Hervorming. Het ging hierbij om de organisatie van een tentoonstelling in de Cunerakerk over 7 thema’s van de hervorming in Rhenen en om de presentatie van een publicatie over enkele thema’s uit de tentoonstelling. Daarnaast ging het om de organisatie van een postmoderne rijndevotie-(fiets)tocht Rhenen-Renkum-Wageningen.