Project

Gerealiseerde projecten

De Tollekamp

De Tollekamp wilde voor mensen die lijden aan dementie, een zogenaamde tovertafel aanschaffen. Met zo’n tovertafel worden deze mensen gestimuleerd om actief te blijven en contact met elkaar te houden. Voor deze aanschaf bleek er geen toereikend budget te zijn. De Stichting “Voormalig Weezen- en Ziekenfonds Rhenen” betaalde mee aan de tovertafel.